Bạn đang ở đây

Công Nghiệp - Điện Năng

29/04/2020 - 14:15
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì...
27/04/2020 - 09:48
Triển khai thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19...
22/04/2020 - 14:05
YênBái - Công ty Điện lực Yên Bái tuyệt đối không thực hiện việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ...
21/04/2020 - 09:15
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe...
07/04/2020 - 10:08
YênBái - Theo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, trong quý I/2020, sản lượng khai thác quặng kim loại...
24/03/2020 - 15:25
Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống năng lượng của doanh...
17/03/2020 - 14:16
Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động...
05/03/2020 - 14:29
Đầu năm 2019, toàn tỉnh có 96 doanh nghiệp được cấp phép khai thác với 136 điểm mỏ còn thời hạn...
05/03/2020 - 14:28
Trong thời gian từ ngày 30/12/2019 đến ngày 28/02/2020, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai đợt cao điểm đấu...
05/03/2020 - 14:25
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe...
05/03/2020 - 14:24
Mặc dù sản xuất công nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn, song nhờ các...
20/11/2019 - 08:47
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm...