Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2022

27/09/2022 14:15:51

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất

rượu thủ công -

Vũ Văn Điền

Rượu trắng

 

Tổ 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 

19/9/2022

 

Nguồn: Phòng CN&ĐN

Tin liên quan