Bạn đang ở đây

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật (GII)

02/05/2024 16:54:16

          Thực hiện Công văn số 1193/UBND-NC ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật (GII). Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 869/SCT-VP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật (GII), trong công văn yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung 

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan