Bạn đang ở đây

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

02/05/2024 - 16:54
Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 869/SCT-VP.
05/04/2024 - 17:14
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 988/UBND-HCC ngày 29/3/2024 về...
01/04/2024 - 10:50
Ngày 27/03/2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 651/KH-SCT về việc Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW...
01/04/2024 - 10:05
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường...
29/03/2024 - 16:47
Ngày 27/03/2024 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành văn bản số 694/STNMT-QLĐĐ về việc phối hợp...
27/03/2024 - 17:51
Ngày tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 620/SCT-VP về việc Thực hiện...
27/03/2024 - 17:44
Ngày 15/3/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm...
26/03/2024 - 16:55
Ngày 22/03/2024 Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 619/SCT-VP về việc triển khai bộ pháp điển
20/03/2024 - 17:50
Trong thời gian vừa qua, tình trạng sử dụng kích điện, hóa chất để khai thác, đánh bắt...
22/01/2024 - 13:08
Toàn văn Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện...
25/10/2023 - 16:14
Thời gian gần đây một số báo, trang mạng xã hội đăng tin về việc sau ngày 15/10/2023, giấy phép lái...
04/10/2023 - 08:54
Theo số liệu mấy của Cục CSGT (Bộ Công an) về xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tỉnh thành trên cả...