Bạn đang ở đây

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

30/11/2022 - 08:08
CTTĐT - Huyện Trạm Tấu, tỷ lệ đồng bào dân tộc cao hơn so với nhiều huyện, thị trong tỉnh (Dân tộc...
18/11/2022 - 14:25
CTTĐT - Những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại các địa bàn...
09/11/2022 - 10:22
Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng...
26/10/2022 - 10:55
Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, ngày 07/...
26/10/2022 - 08:19
au hơn 20 năm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng...
15/09/2022 - 14:13
Ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc...
08/09/2022 - 11:05
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến,...
15/08/2022 - 13:54
Ngày 12/8/2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1786/CAT-ANCTNB về việc phổ biến video tuyên...
11/08/2022 - 08:56
Ngày 06/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND quy định...
11/08/2022 - 08:53
UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/6/2022 tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải...
11/08/2022 - 08:48
Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực...
10/08/2022 - 08:16
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” sẽ được tổ chức từ 15/9/2022 - 15/10/2022.