Bạn đang ở đây

Chính thức: Ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP quy định các ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp?

27/03/2024 17:44:43

     Ngày 15/3/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Theo đó, Nghị định 32/2024/NĐ-CP đã có quy định mới về các ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp.

     Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 32/2024/NĐ-CP quy định các ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp bao gồm:

     - Công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp;

     - Công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp dệt may, da giày;

     - Công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử;

     - Công nghiệp năng lượng thông minh, công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học;

     - Các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương cần được bảo tồn và phát triển;

     - Dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì, vận chuyển hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp và dịch vụ khắc phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương với tổng diện tích không quá 10% diện tích cụm công nghiệp;

     - Các ngành, nghề công nghiệp khác có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững;

     - Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm tại các làng nghề, khu dân cư được khuyến khích di dời vào cụm công nghiệp.

     Theo đó, so sánh với Nghị định 68/2017/NĐ-CP, các ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp đã có nhiều sự thay đổi.

Nghị định 32/2024/NĐ-CP đã bổ sung thêm nhiều ngành nghề mới như dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì, vận chuyển hàng hóa, công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử...

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Nguồn: Thư viện Pháp luật

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan