Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 8 NĂM 2022

10/08/2022 10:31:47

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

 

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 5 NĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu thủ công - Đặng Ngọc Luân

Rượu trắng

Thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái,

tỉnh Yên Bái.

9/8/2022

 

Nguồn: Phòng CN-ĐN

Tin liên quan