Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2022

07/10/2022 16:40:35

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

 

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất

rượu thủ công -

Nguyễn Hữu Chỉnh

Rượu trắng

 

Thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

 

30/9/2022

 

Nguồn: Phòng CN-ĐN

Tin liên quan