Bạn đang ở đây

Công Nghiệp - Điện Năng

03/24/2020 - 15:25
Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống năng lượng của doanh...
03/17/2020 - 14:16
Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động...
03/05/2020 - 14:29
Đầu năm 2019, toàn tỉnh có 96 doanh nghiệp được cấp phép khai thác với 136 điểm mỏ còn thời hạn...
03/05/2020 - 14:28
Trong thời gian từ ngày 30/12/2019 đến ngày 28/02/2020, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai đợt cao điểm đấu...
03/05/2020 - 14:25
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe...
03/05/2020 - 14:24
Mặc dù sản xuất công nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn, song nhờ các...
11/20/2019 - 08:47
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm...
09/23/2019 - 08:34
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã triển...
08/23/2019 - 13:38
7 tháng năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao...
08/15/2019 - 08:08
Tín hiệu vui sản xuất công nghiệp Yên Bái 6 tháng đầu năm là giá trị sản xuất ước đạt 5.160 tỷ đồng...