Bạn đang ở đây

Yên Bái: Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2021

10/08/2022 08:13:14

Trong tháng 7 năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp đà phục hồi, giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhẹ so với tháng trước và tăng khá so với cùng kỳ.

7 tháng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 11.811 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 7 năm 2022 ước đạt 1.869 tỷ đồng, tăng 2,07% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 11.811 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 8.634 tỷ đồng, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 100% kịch bản, đạt 55,7% kế hoạch năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2022 tăng 1,76% so với tháng trước và tăng 6,44% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,46%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 50,19%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,72%.

Một số sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Điện thương phẩm ước đạt 641,384 triệu KWh, tăng 1,57%; Điện sản xuất ước đạt 1.215,233 triệu KWh tăng 65,94%; Đá CaCo3 hạt + bột ước đạt 959.972 tấn tăng 15,94%; Ván ghép thanh ước đạt 3.770 m3 tăng 9,91%; Ván ép ước đạt 336.500 m3 tăng 248%; Sứ cách điện ước đạt 2.900 tấn, tăng 18,85%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức giảm so với cùng kỳ như: Xi măng + Clinker giảm 6,6%, chè chế biến giảm 6,5%; Quặng sắt và tinh quặng sắt ước giảm 78%, ống thép cán giảm 40%...

Trong tháng 8, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp (so sánh 2010) đạt trên 1.350 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 9.984 tỷ đồng. Trong đó, ngành Công thương tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các ngành sản phẩm, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công, các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp Trấn Yên, cụm công nghiệp Minh Quân, Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3.

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử; các chương trình hội nghị trong nước, quốc tế để quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản, các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh...

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan