Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 7 NĂM 2022

22/07/2022 09:35:42

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

 

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 7 NĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu thủ công - Trần Quốc Ân

Rượu trắng

Bản Trống La, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

20/7/2022

 

 

Nguồn: Phòng CNĐN

Tin liên quan