Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10 NĂM 2022

21/10/2022 13:58:14

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

 

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10 NĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Hợp tác xã Thanh Mai

Phở khô; Bún gạo lứt

Thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

03/10/2022

 

Nguồn: Phòng CN-ĐN

 

 

Tin liên quan