Bạn đang ở đây

cải cách hành chính

Tiếng Việt

Yên Bái sơ kết thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Sáng 25/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết thí điểm giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

 

Từ tháng 11/2022- 4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở:  Giao thông vận tải, Tư pháp, Nội vụ và Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 TTHC gồm: thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải; thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp; thủ tục tặng thưởng bằng khen. 

 

Trong đó, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên thực hiện tại tất cả các bưu cục và điểm bưu điện văn hoá xã; các địa phương còn lại thực hiện tại bưu cục cấp I, II, III. Kết quả, đến nay nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ TTHC,  đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất. 

Qua thí điểm đã cho thấy việc thực hiện cơ chế giao cho Bưu điện đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Người dân không phải về Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh mà chỉ cần đến các bưu cục của Bưu điện để thực hiện; qua đó, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.Việc triển khai phương án cũng đã từng bước làm thay đổi thói quen của người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC, góp phần vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh, cải thiện và thay đổi cách thức, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và đề xuất phương án sau thời gian thí điểm. 

Theo đó, đề xuất tiếp tục giao cho Bưu điện mở rộng phạm vi đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 TTHC; đảm nhận việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với 20 TTHC trong danh mục TTHC không tiếp nhận hồ sơ giấy theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản số 1108/UBND-HCC ngày 19/04/2023 tại tất cả các điểm phục vụ của Bưu điện bao gồm các bưu cục và điểm bưu điện văn hoá xã trên toàn tỉnh. 

Cùng với đó là phương án xem xét thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay công chức, viên chức một số sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh…; tiếp tục thông tin tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nguồn: Báo Yên Bái

Bổ sung thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn 1669/BTTTT-BC ngày 9-5-2023 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, thời gian qua, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai. Số lượng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tăng trưởng qua các năm. Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, các nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để đưa vào danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

(Theo HNMO)

Yên Bái nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Để từng bước đáp ứng việc thực hiện các dịch vụ công (DVC) trực tuyến, tỉnh Yên Bái đã nâng cấp hệ thống cổng DVC trên cả 3 cấp, góp phần cải thiện Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái hiện có 120 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của Sở trên Cổng Dịch vụ công (DVC) tỉnh đạt 99%. 

Bà Trương Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Sở phấn đấu năm 2023, 100% TTHC có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp hướng hình thức DVC trực tuyến toàn tỉnh và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Trong đó 80% TTHC được tích hợp với Cổng DVC quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; tối thiểu 68% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC tỉnh”. 

Cổng DVC Sở Công Thương là một trong những đơn vị tiếp nhận nhiều hồ sơ TTHC nhất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PVHCC) tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay lại có rất ít người dân đến giao dịch bởi hầu hết các TTHC đều được thực hiện trên môi trường trực tuyến. Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày, cán bộ Sở Công Thương chỉ tiếp nhận và giải quyết được khoảng 20 hồ sơ thì nay mỗi ngày có thể giải quyết tới 100 hồ sơ, tăng gấp 5 lần so với trước. 

Các DVC do Sở Công thương thực hiện hầu hết là đăng ký hoạt động khuyến mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, thương mại… nên việc giải quyết các TTHC nhanh gọn, thuận lợi đã mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. 

Anh Nguyễn Xuân Cảnh - Quản lý Siêu thị điện máy MediaMart, thành phố Yên Bái cho biết: "Trước đây mỗi lần siêu thị mở đợt khuyến mại chúng tôi phải đến Trung tâm PVHCC tỉnh để đăng ký nhưng hiện nay chỉ việc ngồi ở nhà đăng ký và được giải quyết rất nhanh, gọn. Tôi thấy giải quyết các TTHC bằng hình thức trực tuyến này rất thuận lợi, không mất thời gian mà hiệu quả công việc cao”. 

Để nâng tỷ lệ giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, lựa chọn các TTHC mà người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không phức tạp để triển khai thực hiện. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh mức độ các DVC; ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC của tỉnh và Cổng DVC quốc gia. Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích sử dụng DVC trực tuyến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận bằng nhiều hình thức, giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin và sử dụng dịch vụ. 

Đến ngày 15/03/2023, trên Hệ thống thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp 227 DVC trực tuyến toàn trình, 488 DVC trực tuyến một phần. Trong quý I/2023, tổng số hồ sơ TTHC nộp trực tuyến là 24.338 hồ sơ, chiếm 35,61% tổng số hồ sơ (cấp tỉnh 6.318 hồ sơ, cấp huyện 10.053 hồ sơ, cấp xã 7.967 hồ sơ). 

Tại Trung tâm PVHCC tỉnh, bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã, cán bộ, công chức đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý 100% hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn. 

Để tạo ra sự thay đổi về nhận thức, thay đổi thói quen của người dân khi thực hiện nộp hồ sơ TTHC, Trung tâm PVHCC tỉnh đã lựa chọn 21 DVC trực tuyến toàn trình để thực hiện thí điểm mô hình: "Không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các DVC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVC tỉnh Yên Bái”. 

 

Ông Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết: "Trung tâm tiếp tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng DVC thông qua ứng dụng ví điện tử và dịch vụ Mobile money; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt qua các nền tảng mobil money cũng như app ngân hàng; triển khai thanh toán biên lai điện tử trong thanh toán phí, lệ phí khi giải quyết TTHC. Trong quý I/2023 đã có trên 90 TTHC giao dịch thanh toán trực tuyến và trên 4.140 hồ sơ thanh toán trực tuyến”.

Để từng bước đáp ứng việc thực hiện các DVC trực tuyến, tỉnh Yên Bái đã nâng cấp hệ thống cổng DVC của tỉnh trên cả 3 cấp nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà; tích hợp các DVC đủ điều kiện lên DVC trực tuyến toàn trình và cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và thanh toán trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối thành công với cơ sở dữ liệu về dân cư và một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. 

Đây chính là điều kiện quan trọng để từng bước triển khai thêm các DVC trực tuyến và nâng cao chất lượng công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tiết kiệm thời gian - rút ngắn khoảng cách

Ngay từ sáng sớm, chị Triệu Thị Ton ở thôn Nậm Chậu, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đã có mặt tại Bộ phận Phục vụ hành chính công để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Chưa đầy 20 phút, mọi thủ tục, giấy tờ của chị Ton đã được giải quyết nhanh gọn, hoàn tất.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục hành chính nhanh gọn tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục hành chính nhanh gọn tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.

"Trước kia, khi đi làm bất cứ thủ tục, giấy tờ gì đều mất nhiều thời gian, có khi đi đi, lại lại mất cả nửa ngày trời, nhiều lúc vẫn không xong được việc mà phải chờ đến ngày hôm sau. Nhưng bây giờ làm thủ tục ở Bộ phận "một cửa” được cán bộ xã hướng dẫn chi tiết, không những thủ tục nhanh gọn, tôi còn dành được nhiều thời gian giải quyết công việc khác, thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây” - chị Ton chia sẻ.

Để công tác cải cách TTHC ở cơ sở được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, UBND xã Nậm Búng được trang bị 14 máy vi tính và kết nối mạng Internet đảm bảo cho việc thực hiện điều hành tác nghiệp, kết nối các trang Website trao đổi thông tin, sử dụng hệ điều hành được thuận lợi, nhanh chóng... 

Theo đó, hiện 100% cán bộ, công chức xã đều đã được sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Riêng năm 2022, có 123 hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trong đó, qua hình thức trực tuyến 5 thủ tục, 118 thủ tục trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. 

Quý I năm 2023, xã đã giải quyết 23 hồ sơ TTHC, số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn đạt từ 98% trở lên, không có hồ sơ nào quá hạn. Bà Nguyễn Thị Thùy - công chức Văn phòng xã Nậm Búng cho biết: "Với 120 TTHC cấp xã, chúng tôi đã triển khai thực hiện nghiêm quy định về "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ theo dõi, phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả theo đúng quy định, thu phí biên lai điện tử ở tất cả các TTHC”.  

Mặt khác, niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại Bộ phận Phục vụ hành chính công. 

Với việc niêm yết công khai, người dân trực tiếp tìm hiểu rõ các quy trình, dẫn tới thủ tục giải quyết được công khai, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính ngay tại UBND xã.

Đặc biệt, UBND xã còn chú trọng công tác thực hiện chuyển đổi số, khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản điều hành để xử lý, trao đổi công việc giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng như thành lập 6 tổ công tác Đề án 06 cấp thôn sẵn sàng phục vụ cho việc triển khai ứng dụng VNEID. 

Theo đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet đường truyền băng rộng cáp quang hoặc 4G đạt 60%; trên 91% số hộ gia đình có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; 100% các giao dịch tại xã trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 71%... 

Ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã Nậm Búng cho biết: "Thời gian tới, UBND xã sẽ thường xuyên cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý; công khai, minh bạch Bộ TTHC sau khi được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi tra cứu, tiếp cận và thực hiện; rà soát lại những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã; kiểm soát TTHC đầy đủ theo quy định…

Việc cải cách TTHC ở Nậm Búng thời gian qua không chỉ tiết kiệm được thời gian cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mà còn giúp rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, vùng thấp với vùng cao. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng, đưa địa phương bứt phá đi lên, hoàn thành 19 tiêu chí và cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2023 theo lộ trình đã đề ra.

Nguồn: Báo Yên Bái

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò tổ chức Đảng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chọn 5 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chuyển đổi số; triển khai nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử” ở 100% tổ chức Đảng cơ sở...

Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở.

Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở.

 

Nhằm phát huy vai trò đảng viên trong cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện chuyển đổi số (CĐS), từ năm 2022, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái (ĐBK) đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là Quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, ĐBK đã chủ động thực hiện công tác CCHC, nhất là thủ tục hành chính theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh như: Kế hoạch số 206 của UBND tỉnh về tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch số 92 của UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2022. 

Qua đó, chủ động rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai đồng bộ công tác CĐS trong toàn ĐBK như: ban hành Kế hoạch số 115 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (ĐUK) thực hiện CĐS giai đoạn 2022 - 2023 và lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 51 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15 của UBND tỉnh. 

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo CĐS ĐUK và cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy trong việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với nhiệm vụ CĐS tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Trong đó, 5 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm CĐS là các đảng ủy: Sở Thông tin và Truyền Thông; Công ty Điện lực; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái và Chi bộ cơ quan ĐUK đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện công tác CĐS đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. 

Kết quả, năm 2022 vừa qua, cả 78/78 chi, đảng bộ đăng ký và triển khai nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử”. ĐUK duy trì sử dụng phần mềm hệ thống quản lý họp min-Ecabinet trong các hội nghị của cấp ủy và cơ quan với tổng số 62 hội nghị. 

Đồng thời, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Đặc biệt, ĐBK đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua mạng liên thông Lotus 8.5, SMS, mã QR, ký số điện tử, sử dụng thư điện tử công vụ…

Để công tác CCHC và CĐS tiếp tục được triển khai hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ ĐUK đã và đang đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh CCHC, nhất là thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 115 của Ban Thường vụ ĐUK thực hiện CĐS trong ĐBK giai đoạn 2022 - 2023; triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 139 của Ban Thường vụ ĐUK về triển khai sử dụng nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử” và Công văn số 750 về việc triển khai Đề án "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, đảm bảo 100% chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt việc sử dụng nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ năm 2023.

Nguồn: Báo Yên Bái

Yên Bái thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định, tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ).

100% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại 3 cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

100% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại 3 cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để CBCCVC, NLĐ giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định. Việc tổ chức hội nghị CBCCVC, NLĐ các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt và đi vào nề nếp, 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị CBCCVC, NLĐ để triển khai các nhiệm vụ công tác năm. 

Thông qua hội nghị, CBCCVC, NLĐ được trực tiếp bàn bạc và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; cùng với tổ chức công đoàn rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC, NLĐ trong cơ quan. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” tại 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa 100% TTHC thực hiện giải quyết tại 3 cấp chính quyền.

Đồng chí Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang thực hiện 1.655 TTHC; bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đang thực hiện 411 TTHC; bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện 130 TTHC. Số lượng các TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp là 56 TTHC; số TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền là 35 TTHC… Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã triển khai Đề án đô thị thông minh với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng và là một trong các tỉnh đi đầu trong việc triển khai phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã và đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia từ 1/9/2019”.

Năm 2021, chỉ số CCHC của Yên Bái xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ hài lòng là 89,24% và đánh giá mới nhất Yên Bái đang xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trên bảng xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. 

Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; cắt giảm tối đa các TTHC, thực hiện công khai minh bạch hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch. 

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2022 đã ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, trường học để đảm bảo sự thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm. 

Trong đó, thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định. Xây dựng cơ chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp, với đoàn viên thanh niên, với nông dân trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2022, UBND tỉnh tổ chức thành công 2 hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên với Chủ đề "Thanh niên Yên Bái với phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp” và Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp với nông dân, với Chủ đề "Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, hạnh phúc”, là những diễn đàn rất có ý nghĩa với thanh niên cũng như nông dân toàn tỉnh.

Có thể nói, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương có nhiều chuyển biến tích cực đã tạo được không khí dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Báo Yên Bái

Văn Chấn nỗ lực cải cách hành chính vì người dân

Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã triển khai hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần để người dân không phải đi lại nhiều và có thể nhận hồ sơ tại nhà.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn.

 

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn mỗi ngày tiếp nhận, giải quyết hàng trăm hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, doanh nghiệp. Do vậy, để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ phận đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ để người dân nắm và thực hiện. 

Bà Lê Thị Lan - Phó trưởng Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn cho biết: "Nhằm đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, chúng tôi đã triển khai hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần để người dân không phải đi lại nhiều và có thể nhận hồ sơ tại nhà. Bên cạnh đó, trước đây một số lĩnh vực yêu cầu phải có sổ hộ khẩu thì nay không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu và thay bằng thẻ căn cước công dân. Đi cùng với đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân”. 

Cùng với Bộ phận phục vụ hành chính công huyện, các phòng, ban, đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng đã triển khai nhiều giải pháp cải cách TTHC gắn liền với các nhiệm vụ chuyên ngành. Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã niêm yết công khai TTHC, lệ phí trước bạ giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền của Phòng. 

Nhờ đó, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ sớm, đúng hạn, đạt 100%, không để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Trong năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã giải quyết được 27.814 hồ sơ TTHC; trong đó mức độ 4 là 20.891 hồ sơ, mức độ 2 là 6.923 hồ sơ. 

Hay tại xã Cát Thịnh, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm quy định về một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đồng thời chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ theo dõi, phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả theo đúng quy định và từ ngày 1/9/2022 đã thực hiện thu phí biên lai điện tử ở tất cả các TTHC.

Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các TTHC, nhất là các TTHC có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp; tăng cường hướng dẫn, tạo tài khoản cho công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên đôn đốc, theo dõi các cơ quan chuyên môn giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định của TTHC; công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời bộ TTHC, phí, lệ phí trên Trang thông tin điện tử của huyện và tại bộ phận một cửa của huyện; đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau như: trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Nhờ đó, đến nay 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước); 100% tỷ lệ hồ sơ trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký bởi chữ ký chuyên dùng; 100% cán bộ, công chức, viên chức khai thác các dữ liệu số, công nghệ số để phục vụ công việc. 

Nhờ những giải pháp đồng bộ, hiệu quả đó, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, cắt giảm được chi phí, thời gian, góp phần tạo sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Năm 2022, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã đã tiếp nhận và giải quyết 32.516 hồ sơ TTHC, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 98% hồ sơ được người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng và rất hài lòng.

Nguồn: Báo Yên Bái

Lục Yên đẩy mạnh xây dựng nền “hành chính phục vụ”

Thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), từng bước tạo chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và công tác hiện đại hóa hành chính, góp phần xây dựng nền “hành chính phục vụ”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên.

 

Tại bộ phận một cửa của UBND thị trấn Yên Thế, có thể dễ dàng nhận thấy công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã có nhiều cải cách, đổi mới. Các TTHC đều được niêm yết công khai, rõ ràng ngay tại bộ phận một cửa; quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. 

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế cho biết: "Thị trấn đã bố trí phòng làm việc đảm bảo tiêu chuẩn, với đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ như: máy in, máy photocopy, máy tính; phân công các cán bộ, công chức thuộc các lĩnh vực: tư pháp hộ tịch, địa chính, văn hóa xã hội, văn phòng tham gia trực và giải quyết các thủ tục cho người dân. Ngoài việc giải quyết các TTHC, các cán bộ ở đây còn kết hợp lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo… cho nhân dân”. 

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận một cửa thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” cho hơn 4.000 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử; thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... Cơ bản các hồ sơ đều được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định. 

Thực hiện Nghị  định  số  61 ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, thời gian qua, huyện Lục Yên đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các TTHC, nhất là các TTHC có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. 

Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước được triển khai đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết TTHC. Các trang thiết bị cần thiết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng từng bước đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đang áp dụng các phần mềm hệ thống cho phép tra cứu thông tin hiển thị trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ điện tử huyện; qua đó làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của UBND huyện, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm các TTHC. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời bộ TTHC, phí, lệ phí trên trang thông tin điện tử của huyện và tại bộ phận một cửa của huyện; đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng thời gian quy định, hạn chế tối đa việc đi lại của người dân, tránh gây phiền hà cho người dân và tổ chức. 

Ngoài ra, huyện Lục Yên tích cực thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau như: trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từ năm 2022 đến thời điểm này, UBND cấp huyện đã tiếp nhận hơn 3.500 hồ sơ TTHC, tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết đúng hạn đạt 99,99%; UBND cấp xã đã tiếp nhận gần 56.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,97%. Ngoài ra, đến nay 100% các đơn vị cấp xã, huyện đã được kết nối, liên thông các hệ thống quản lý điều hành cấp tỉnh đến cấp xã; hệ thống thông tin 1 cửa điện tử tập trung của tỉnh… 

Bà Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: Cùng với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện cũng đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính; trong đó đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo tính khả thi, sát với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của huyện. 

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn: Báo Yên Bái

Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2023

 Ngày 23/2, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2023 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND tỉnh và trực tuyến tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ đã trình bày tổng quan công tác kiểm soát TTHC và đổi mới việc thực hiện TTHC; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ; nghe giới thiệu bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật, bổ sung những quy định mới cải cách TTHC và kiểm soát TTHC, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Sơn Thịnh đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn Sơn Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn Sơn Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Đào Duy Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Thịnh cho biết: "Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, xã đã xây dựng kế hoạch đảm bảo các nội dung CCHC Nhà nước sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xác định đó là tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư. Để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, UBND thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo, các tiểu ban triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên”. 

Theo đó, UBND thị trấn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép CCHC Nhà nước với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. 

Trong cải cách thể chế, UBND thị trấn thực hiện tốt các quy định về văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu CCHC. Bên cạnh đó, thực hiện việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thị trấn ban hành. 

Một trong những kết quả nổi bật nữa đó là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND thị trấn đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn theo bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, UBND thị trấn đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại Bộ phận Phục vụ hành chính công. 

Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính. 

Các thủ tục niêm yết tại bộ phận gồm lĩnh vực: quân sự; tài chính - kế toán; văn hóa, lao động thương binh và xã hội...; 45 TTHC hiện đưa vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn. Vì vậy, UBND thị trấn đã thực hiện việc giải quyết các TTHC trên các lĩnh vực đảm bảo thời gian quy định về giải quyết TTHC. Năm qua, Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 990 hồ sơ TTHC, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. 

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn còn những hạn chế như: một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của việc thực hiện CCHC, kinh phí cho CCHC còn khó khăn, nhất là đầu tư vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu... 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Bùi Thị Doan khẳng định: "Thời gian tới, Sơn Thịnh tiếp tục tăng cường công tác CCHC nói chung, giải quyết TTHC nói riêng. Đồng thời rà soát TTHC theo hướng đơn giản và thuận tiện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận phục vụ hành chính công. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết TTHC”.

Nguồn: Báo Yên Bái