Bạn đang ở đây

chuyển đổi số

Tiếng Việt

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò tổ chức Đảng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chọn 5 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chuyển đổi số; triển khai nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử” ở 100% tổ chức Đảng cơ sở...

Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở.

Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở.

 

Nhằm phát huy vai trò đảng viên trong cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện chuyển đổi số (CĐS), từ năm 2022, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái (ĐBK) đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là Quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, ĐBK đã chủ động thực hiện công tác CCHC, nhất là thủ tục hành chính theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh như: Kế hoạch số 206 của UBND tỉnh về tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch số 92 của UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2022. 

Qua đó, chủ động rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai đồng bộ công tác CĐS trong toàn ĐBK như: ban hành Kế hoạch số 115 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (ĐUK) thực hiện CĐS giai đoạn 2022 - 2023 và lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 51 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15 của UBND tỉnh. 

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo CĐS ĐUK và cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy trong việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với nhiệm vụ CĐS tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Trong đó, 5 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm CĐS là các đảng ủy: Sở Thông tin và Truyền Thông; Công ty Điện lực; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái và Chi bộ cơ quan ĐUK đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện công tác CĐS đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. 

Kết quả, năm 2022 vừa qua, cả 78/78 chi, đảng bộ đăng ký và triển khai nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử”. ĐUK duy trì sử dụng phần mềm hệ thống quản lý họp min-Ecabinet trong các hội nghị của cấp ủy và cơ quan với tổng số 62 hội nghị. 

Đồng thời, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Đặc biệt, ĐBK đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua mạng liên thông Lotus 8.5, SMS, mã QR, ký số điện tử, sử dụng thư điện tử công vụ…

Để công tác CCHC và CĐS tiếp tục được triển khai hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ ĐUK đã và đang đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh CCHC, nhất là thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 115 của Ban Thường vụ ĐUK thực hiện CĐS trong ĐBK giai đoạn 2022 - 2023; triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 139 của Ban Thường vụ ĐUK về triển khai sử dụng nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử” và Công văn số 750 về việc triển khai Đề án "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, đảm bảo 100% chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt việc sử dụng nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ năm 2023.

Nguồn: Báo Yên Bái

Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở Công Thương tổ chức tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S)

Thực hiện Văn bản số 391/BCĐ-TGV ngày 16/02/2023 của Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng YenBai-S về việc triển khai các lớp tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số YenBai-S. Sáng ngày 24/02/2023 Câu lạc bộ chuyển đổi số Sở Công Thương phối hợp với Tổ triển khai số 2 – BCĐ triển khai ứng dụng YenBai-S tổ chức chương trình Tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số YenBai-S.

Tham gia buổi tập huấn có sự tham gia của đồng chí Trịnh Văn Thành – Phó giám đốc sở; đồng chí Tăng Việt Dương - Chánh văn phòng sở và các thành viên của Câu lạc bộ chuyển đổi số Sở Công Thương.

Với YenBai-S, người dân có thể tương tác trực tiếp với các CQNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin. Thông tin được cung cấp trên ứng dụng YenBai-S là thông tin chính thống được cung cấp từ UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. Các thông tin phản ánh hiện trường về vấn đề bất cập trong đời sống, an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm được các cấp chính quyền tiếp nhận và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần nỗ lực cải thiện công tác phục vụ của chính quyền, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể theo dõi hệ thống camera giao thông, tra cứu vi phạm trật tự an toàn giao thông, tra cứu dịch vụ công (DVC) ngay trên app.

Cụ thể, ứng dụng được tích hợp với Cổng DVC của tỉnh, giúp cho người dân có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công ngay tại trên ứng dụng. Đặc biệt, người dân có thể tham gia “chợ số” với mục đích thúc đẩy giao thương, tạo thói quen tiêu dùng mới thanh toán không dùng tiền mặt, chia sẻ đồ dùng, giải cứu nông sản, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Ứng dụng còn có các tiện ích như: ví điện tử, bảo hiểm y tế, taxi Yên Bái, đặt vé xe khách, đặt vé máy bay, tra cứu giấy phép lái xe, dịch vụ kỹ thuật tại nhà, bưu chính chuyển phát...

Đồng thời, YenBai-S cung cấp các thông tin từ chính quyền và các cơ quan, đơn vị cung cấp ứng dụng, dịch vụ đến người dân như: Thông báo từ chính quyền, thông tin về xử lý vi phạm an toàn giao thông, thông tin các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, tra cứu thông tin về dịch vụ điện, dịch vụ nước…

Hệ thống bảo mật thông tin người phản ánh vi phạm, đồng thời có thể theo dõi được tiến độ xử lý ngay trên hệ thống phần mềm và đánh giá một cách khách quan về quá trình xử lý các vi phạm, mức độ hài lòng của mình. Ứng dụng gồm 2 nhóm chức năng dành cho người dân và chính quyền.

Nhóm chức năng dành cho người dân, gồm:

Phản ánh góp ý: Người dân gửi phản ánh, góp ý trên ứng dụng, thông tin sẽ được tiếp nhận chuyển đến các CQNN có thẩm quyền để xử lý, giải quyết và công khai kết quả trên app.

Thông báo: Các thông báo của chính quyền như: thông tin cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, phòng chống tội phạm, ứng cứu khẩn cấp cho người dân...

DVC: Thực hiện tích hợp với Cổng DVC của tỉnh, giúp cho người dân có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công ngay tại trên ứng dụng.

Tổng đài: Cài đặt tổng đài để tiếp nhận và xử lý thông tin về kỹ thuật, nội dung của ứng dụng YenBai-S và các ứng dụng, dịch vụ kèm theo.

Chợ số: giúp thúc đẩy giao thương, tạo thói quen tiêu dùng mới thanh toán không dùng tiền mặt, chia sẻ đồ dùng, giải cứu nông sản, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.

Các tiện ích: Từng bước tích hợp các ứng dụng phục vụ nhu cầu cho người dân như: ví điện tử, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường; mua vé máy bay...

Y tế: Cung cấp các thông tin cơ bản của các bệnh viện và các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh để người dân nắm bắt thông tin, từng bước tích hợp các dịch vụ về y tế để người dân sử dụng.

Giáo dục: Cung cấp thông tin cơ bản về cơ sở giáo dục gồm: trung học phổ thông; trung học cơ sở; tiểu học; mầm non; từng bước tích hợp các dịch vụ về giáo dục để người dân sử dụng.

Du lịch: Cung cấp thông tin phục vụ người dân như: thông tin về nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, danh lam thắng cảnh, ẩm thực, đặc sản, văn hóa phong tục.

Thông báo xử phạt giao thông: Thông báo đến người dân về xử phạt giao thông.

Nhóm chức năng dành cho chính quyền gồm:

Xử lý phản ánh kiến nghị: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý của người dân chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được công khai trên YenBai-S.

Tích hợp, kết nối đến một số ứng dụng: Thư điện tử; sổ tay đảng viên; phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tỉnh Yên Bái chính thức vận hành hệ thống kỹ thuật và cung cấp thông tin trên YenBai-S từ ngày 01/2/2023, tiếp nhận phản ánh góp ý và tổng đài từ 01/3/2023.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ứng dụng YenBai-S sẽ tiếp tục được chính quyền các cấp quan tâm phát triển, tích hợp nhiều tiện ích số thiết yếu để kết nối người dân với nhau và với chính quyền... góp phần xây dựng thành công chính quyền số, công dân số và xã hội số của tỉnh Yên Bái với mục tiêu: “YenBai-S: Hướng tới sự hài lòng và hạnh phúc của người dân”.

Việc triển khai ứng dụng YenBai-S tại thành phố Yên Bái được Trung tâm IOC tỉnh là đơn vị trực tiếp thực hiện triển khai thí điểm cài đặt ứng dụng trên địa bàn thành phố Yên Bái với thời gian thử nghiệm 3 tháng.

Sau buổi tập huấn, các thành viên câu lạc bộ CĐS sẽ triển khai hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cài đặt và sử dụng YenBai-S.

Như vậy, với YenBai-S, người dân có thể tương tác trực tiếp với các CQNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin. Các thông tin phản ảnh hiện trường về các vấn đề bất cập trong đời sống, an ninh, trật tự… sẽ được các cấp chính quyền tiếp nhận và xử lý kịp thời góp phần nỗ lực cải thiện công tác phục vụ của chính quyền, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp./.

Quét mã QR code để cài đặt ứng dụng Yên Bái – S

Lưu ý:

- Khi quét mã QR bằng máy ảnh: Một số dòng máy điện thoại như Xioami, oppo khi quét mã QR bằng máy ảnh sẽ không quét được.Ta vào dùng chức năng quét QR trên Zalo của người dùng.

- Các máy điện thoại Android hệ điều hành phải từ phiên bản 6 trở lên.

- Các máy điện thoại IOS hệ điều hành phải từ phiên bản 11 trở lên.

Nguồn: Văn phòng sở

Tài liệu đính kèm: