Bạn đang ở đây

Yên Bái thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

08/03/2023 13:51:24

Thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định, tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ).

100% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại 3 cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

100% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại 3 cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để CBCCVC, NLĐ giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định. Việc tổ chức hội nghị CBCCVC, NLĐ các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt và đi vào nề nếp, 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị CBCCVC, NLĐ để triển khai các nhiệm vụ công tác năm. 

Thông qua hội nghị, CBCCVC, NLĐ được trực tiếp bàn bạc và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; cùng với tổ chức công đoàn rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC, NLĐ trong cơ quan. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” tại 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa 100% TTHC thực hiện giải quyết tại 3 cấp chính quyền.

Đồng chí Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang thực hiện 1.655 TTHC; bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đang thực hiện 411 TTHC; bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện 130 TTHC. Số lượng các TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp là 56 TTHC; số TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền là 35 TTHC… Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã triển khai Đề án đô thị thông minh với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng và là một trong các tỉnh đi đầu trong việc triển khai phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã và đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia từ 1/9/2019”.

Năm 2021, chỉ số CCHC của Yên Bái xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ hài lòng là 89,24% và đánh giá mới nhất Yên Bái đang xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trên bảng xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. 

Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; cắt giảm tối đa các TTHC, thực hiện công khai minh bạch hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch. 

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2022 đã ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, trường học để đảm bảo sự thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm. 

Trong đó, thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định. Xây dựng cơ chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp, với đoàn viên thanh niên, với nông dân trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2022, UBND tỉnh tổ chức thành công 2 hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên với Chủ đề "Thanh niên Yên Bái với phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp” và Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp với nông dân, với Chủ đề "Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, hạnh phúc”, là những diễn đàn rất có ý nghĩa với thanh niên cũng như nông dân toàn tỉnh.

Có thể nói, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương có nhiều chuyển biến tích cực đã tạo được không khí dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan