Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

15/04/2022 - 07:56
Thực hiện Công văn số 749/UBND-CN ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 1069/BCT-...
17/03/2022 - 15:58
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 206/PTDN-BQLDA.IPSC ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Cục Phát triển...
09/03/2022 - 09:51
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 532/XTTM-HTXK ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Cục Xúc tiến thương...
16/02/2022 - 08:39
YênBái - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước đạt trên 1.631 triệu...
11/02/2022 - 15:56
Sở Công Thương nhận được văn bản số 179/SCT-XNK ngày 11/2/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về...
10/02/2022 - 08:08
Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực...
19/01/2022 - 08:34
Với phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao, EVFTA sẽ giúp Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái...
06/01/2022 - 10:37
Thực hiện công văn số 09/UBND-NV ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về...
05/11/2021 - 09:50
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 6938/BCT-AM ngày 04/11/2021 của Bộ Công Thương về việc mời tham...
02/11/2021 - 14:05
Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang có Công văn số 1439/SCT-QLTM, thông báo quy...
26/10/2021 - 14:22
Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương đăng ký xuất khẩu...
25/10/2021 - 14:14
Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về VSDT và kiểm dịch động thực vật Việt Nam – Bộ Nông...