Bạn đang ở đây

Thu hồi giấy xác nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp của Siberian Health tại địa bàn tỉnh Yên Bái

21/10/2022 22:28:33

Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1270/CT-KLM ngày 14/10/2022 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế.

          Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 23 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-CT ngày 14/10/2022 thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế).

          Sở Công Thương Yên Bái đã ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế.

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan