Bạn đang ở đây

Xác Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp Tại Địa Phương: Công Ty TNHH SEACRET

24/10/2022 09:43:42

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Sở Công Thương nhận được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 01/2022-SCT/ĐKBH ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại tỉnh Yên Bái của Công ty TNHH Seacret kèm theo hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, Phòng Quản lý thương mại thẩm định nội dung và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Seacret trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

             Căn cứ điều 21, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Công ty TNHH Seacret đáp ứng các điều kiện theo quy định.

             Sở Công Thương Yên Bái đã ban hành Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Seacret.

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan