Bạn đang ở đây

Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022

15/04/2022 07:56:14
Thực hiện Công văn số 749/UBND-CN ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 1069/BCT-XTTM ngày 04/3/2022 của Bộ Công Thương về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022. Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau: 1. Tuyên truyền, quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và quần chúng nhân dân nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và sản phẩm Việt Nam, đồng thời quy tụ, khơi dậy nỗ lực của các ngành, các cấp và nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững đất nước. 2. Tích cực tham gia hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2022, nhằm tăng cường nhận biết Thương hiệu quốc gia Việt Nam và quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã được Chính phủ công nhận tới cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. Các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2022 dự kiến trước ngày 01/4/2022 đến hết ngày 24/4/2022 bao gồm các nội dung sau: - Xây dựng các sản phẩm truyền thông (video clip, các ấn phẩm, tài liệu, banner, băng rôn, pano,…) để quảng bá ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022. - Đăng thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị mình và phương tiện truyền thông khác. - Thực hiện bài viết, phóng sự và đưa tin về các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu quốc gia trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và các nền tảng số khác. - Thực hiện treo băng rôn, pano chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia và giới thiệu các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia từ ngày 01/4-24/4/2022. - Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về Thương hiệu Việt Nam và các sự kiện bên lề như trưng bày, giới thiệu về sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các sản phẩm có thương hiệu, đặc sản vùng miền phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. (Kèm theo công văn số 1069/BCT-XTTM ngày 04/3/2022 của Bộ Công Thương) Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm hưởng ứng và phối hợp triển khai thực hiện./. Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan