Bạn đang ở đây

Thông tin chung

10/06/2022 - 15:29
Ngày 03/10/2022, Đảng ủy Sở Công Thương Yên Bái tổ chức Hội nghị BCH mở rộng giá tình hình hoạt...
10/03/2022 - 08:20
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương...
09/21/2022 - 15:25
Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh kết nối giao...
09/13/2022 - 10:12
Việc đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo Bộ chỉ số...
09/12/2022 - 14:14
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong các hoạt động công tác đoàn và phong...
09/07/2022 - 18:05
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức...
08/18/2022 - 16:35
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào Nhân dân, phát huy trí tuệ...
08/13/2022 - 08:30
Ngày 13/8/2022, tại Hội trường Sở Công Thương Yên Bái, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị...
08/10/2022 - 15:01
Nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết...
08/10/2022 - 13:52
Sở Công Thương nhận được công văn số 1186/KC-QT ngày 08/8/2022 của Trung tâm Truyền thông thương...
08/03/2022 - 09:15
Ngày 2/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị các doanh nghiệp thủy điện trên địa bàn tỉnh...
07/29/2022 - 14:51
Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022, sáng ngày 27 tháng 7 vừa...