Bạn đang ở đây

Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/6/2022 - 20/7/2022

26/08/2022 15:02:30

Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 473/SPS-BNNVN ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật về quy định SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 21 tháng 6 năm 2022 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng SPS Bộ Công Thương thông tin về 78 thông báo, bao gồm 63 dự thảo và 15 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam tới quý Cơ quan, đồng thời đề nghị quý Cơ quan phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn để biết và chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị phản hồi kịp thời đến Văn phòng SPS Việt Nam (địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024 3734 4764; email: spsvietnam@mard.gov.vn) hoặc Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 024 4440 5310; email: xnk-ns@moit.gov.vn) để có phương án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa.

Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./. có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan