Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

12/01/2023 - 08:29
UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật trong...
04/01/2023 - 13:46
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều...
15/09/2022 - 14:13
Ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc...
08/09/2022 - 11:05
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến,...
11/08/2022 - 08:56
Ngày 06/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND quy định...
11/08/2022 - 08:53
UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/6/2022 tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải...
11/08/2022 - 08:48
Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực...
03/08/2022 - 15:35
Bên cạnh tình trạng “báo hóa” trang tin điện tử và mạng xã hội, có hiện tượng một số tạp chí thực...
03/08/2022 - 15:31
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa...
29/07/2022 - 15:19
Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung...
28/07/2022 - 08:57
Điển hình là các mô hình, câu lạc bộ an toàn cho phụ nữ và trẻ em; thành lập được 407 tổ tự quản...
20/06/2022 - 08:33
Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Hội LHPN tỉnh và các huyện đã đẩy mạnh tuyên...