Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong lĩnh vực Công Thương năm 2021

19/03/2021 13:37:55

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong lĩnh vực Công Thương năm 2021, cụ thể như sau: Có file đính kèm

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan