Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

30/11/2022 - 08:08
CTTĐT - Huyện Trạm Tấu, tỷ lệ đồng bào dân tộc cao hơn so với nhiều huyện, thị trong tỉnh (Dân tộc...
18/11/2022 - 14:25
CTTĐT - Những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại các địa bàn...
09/11/2022 - 10:22
Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng...
26/10/2022 - 10:55
Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, ngày 07/...
26/10/2022 - 08:19
au hơn 20 năm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng...
15/09/2022 - 14:13
Ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc...
15/08/2022 - 13:54
Ngày 12/8/2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1786/CAT-ANCTNB về việc phổ biến video tuyên...
10/08/2022 - 08:16
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” sẽ được tổ chức từ 15/9/2022 - 15/10/2022.
18/07/2022 - 09:15
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, công tác (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở...
04/07/2022 - 09:21
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa phối hợp với Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam, Hội LHPN hai...
26/05/2022 - 09:27
Bộ Công an đã ban hành Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các...
05/05/2022 - 08:22
Bộ Công an đang đề nghị xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, Bộ đề...