Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

27/03/2024 - 17:51
Ngày tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 620/SCT-VP về việc Thực hiện...
27/03/2024 - 17:44
Ngày 15/3/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm...
26/03/2024 - 16:55
Ngày 22/03/2024 Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 619/SCT-VP về việc triển khai bộ pháp điển
20/03/2024 - 17:50
Trong thời gian vừa qua, tình trạng sử dụng kích điện, hóa chất để khai thác, đánh bắt...
14/08/2023 - 17:13
SCT – Căn cứ số 1165/CV-HĐPH ngày 07/8/2023 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật về việc khai...
03/08/2023 - 17:18
SCT - Căn cứ Công văn số 1123/CV-HĐPB ngày 28/7/2023 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật về...
30/06/2023 - 16:06
SCT - Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về...
29/06/2023 - 17:16
SCT - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 (được sửa đổi, bổ...
09/06/2023 - 15:21
SCT - Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2023 đến nay cả nước...
06/06/2023 - 15:31
SCT - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả...
06/06/2023 - 14:45
SCT-Ngày 02/6/2023 Sở Công Thương ban hành kế hoạch số 1201/KH-SCT V/v triển khai Tháng hành động...