Bạn đang ở đây

Công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái

28/03/2023 16:36:19

Để kịp thời tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về các thông tin, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái (Đề án 06), Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái như sau:

- Số điện thoại đường dây nóng: 0966.89.06.06

- Nội dung: Tiếp nhận, xử lý các thông tin, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh đề nghị Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp, tổ chức biết và thực hiện việc thông tin, kiến nghị, phản ánh khi cần thiết./.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan