Bạn đang ở đây

Triển khai thực hiện nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ năm 2024

05/04/2024 17:14:58

          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 988/UBND-HCC ngày 29/3/2024 về việc đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ năm 2024. Ngày 5/4/2024 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 748/SCT-VPvề việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ năm 2024.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan