Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số Công thương

02/12/2022 - 13:48
YênBái - Cùng với rà soát các sản phẩm nông nghiệp đủ điều kiện, huyện Văn Yên chỉ đạo các cơ quan...
25/11/2022 - 08:18
YênBái - Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều hoạt động giúp doanh nghiệp (...
16/11/2022 - 08:02
YênBái - Chiều 15/11, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức “Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS...
08/11/2022 - 13:59
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành Công Thương đã nỗ lực chuyển đổi số, đẩy mạnh việc triển...
28/10/2022 - 09:02
Hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn hội...
28/10/2022 - 07:54
Cùng chung tay phối hợp với cơ quan nhà nước kích cầu mua sắm online, thúc đẩy quy mô phát triển...
20/10/2022 - 08:29
Thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử là xu hướng phát triển chủ đạo tại hầu hết các...
13/09/2022 - 10:12
Việc đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo Bộ chỉ số...
18/08/2022 - 09:34
Chiều ngày 15/8/2022, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 06...
17/08/2022 - 15:29
Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động phong...
19/07/2022 - 09:03
Triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng...
29/06/2022 - 09:57
Căn cứ Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết...