Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số Công thương

13/09/2023 - 17:52
Ngày 08/09/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 193/KH-UBND về việc Tổ chức Hội...
30/08/2023 - 10:43
Ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức...
24/08/2023 - 16:25
Ngày 24/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng...
23/08/2023 - 17:31
Ngày 18/4/2023 Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái, đã ban hành Quyết định số 567/QĐ...
21/08/2023 - 16:50
Kể từ ngày 01/7/2023, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá...
19/08/2023 - 15:03
SCT - Chiều ngày 17/8/2023, Sở Công Thương tổ chức chuyên đề về Công tác Cải cách hành chính, Cải...
17/08/2023 - 11:07
Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...
04/08/2023 - 17:08
Nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm hướng đi cho doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, ngày 31/07/2023...
19/07/2023 - 16:47
Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh nghiên cứu...
13/07/2023 - 14:55
SCT – Ngày 7/7/2023 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch Số: 1547/KH-SCT về “Nâng cao chất lượng, hiệu...
13/07/2023 - 14:29
Hướng dẫn tuyên truyền bảo đảm thông tin cho người dân và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
07/07/2023 - 16:36
Chỉ cần xuất trình một ứng dụng định danh điện tử VNeID khi làm thủ tục hành chính công hay giao...