Bạn đang ở đây

Yên Bái: thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Các ủy viên là lãnh đạo các cơ quan: Liên minh hợp tác xã tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trưởng phòng phóng viên Kinh tế, Báo Yên Bái; Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Trưởng phòng quản lý công nghiệp - năng lượng - Sở Công Thương; Trưởng phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương.

Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn; thành lập Ban giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc; tổ chức bình chọn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sản phẩm đạt giải và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh cho sản phẩm đạt giải; lựa chọn các sản phẩm đạt giải để hoàn thiện hồ sơ gửi đi tham gia bình chọn ở cấp khu vực và toàn quốc theo đúng thời gian, thủ tục quy định; giải quyết các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn.

Cơ quan thường trực của Hội đồng bình chọn đặt tại Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tin liên quan