Bạn đang ở đây

KHUYẾN CÔNG VÀ XTTM

01/13/2020 - 09:49
Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển kênh lưu thông sản phẩm, hàng hóa và...
01/10/2020 - 08:47
Từ ngày 8 - 10/01/2020, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Greater Noida, thuộc vùng lãnh thổ...
01/10/2020 - 08:44
Mặc dù có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế Thủ đô nhưng sự phát triển của các làng nghề...
01/02/2020 - 09:48
Trong bối cảnh hội nhập, phương án xây dựng bảo tàng làng nghề được coi là một trong những giải...
01/02/2020 - 09:29
Song song với đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa thị trường trong nước, trong năm 2020 tỉnh Yên Bái sẽ chú...
12/26/2019 - 09:43
Trong những năm qua, Chương trình Khuyến công quốc gia đã tạo nội lực cơ sở phát triển công nghiệp...
12/26/2019 - 09:29
Năm 2020, hoạt động xúc tiến thương mại của Yên Bái sẽ chú trọng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh...
12/19/2019 - 15:36
Kính gửi: Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
12/16/2019 - 08:44
Từ ngày 20 - 24/12, tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội chợ Xúc tiến...
12/16/2019 - 08:41
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, Trung tâm khuyến công và tư vấn...
12/04/2019 - 14:23
Sẽ có nhiều loại nông sản Việt Nam được đưa đến người tiêu dùng Singapore nhờ hệ thống phân phối MM...
12/04/2019 - 14:20
Nhằm cơ cấu lại sản xuất của ngành, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng...