Bạn đang ở đây

Cải cách Hành chính

04/07/2021 - 09:10
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành...
03/19/2021 - 13:42
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban...
03/08/2021 - 15:43
Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai công...
02/25/2021 - 15:41
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực...
01/13/2021 - 08:37
YênBái - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 237 về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền...
01/05/2021 - 09:40
Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 237/KH-UBND triển khai công tác cải...
12/21/2020 - 13:39
YênBái - Hiện nay, ngành quản lý 154 văn bản thủ tục hành chính (TTHC), gồm: cải cách thể chế, cải...
11/12/2020 - 08:29
Ngày 29/10/2020, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái do đồng...
10/21/2020 - 13:44
YênBái - 9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống trên 449.150 hồ sơ. Đã giải quyết 439.148...
09/18/2020 - 08:06
YênBái - Tạo đột phá trong liên thông cải cách thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện xã, kết nối...
08/28/2020 - 13:53
YênBái - 75 năm kể từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND...
08/26/2020 - 07:55
YênBái - Theo công bố kết quả Chỉ số PID của các sở, ban, ngành cấp tỉnh Yên Bái năm 2019, Văn...