Bạn đang ở đây

Bản tin công thương

05/03/2018 - 08:29
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 103 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận...
05/03/2018 - 08:27
Tháng 3 năm 2018, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng trưởng tích cực
05/03/2018 - 07:54
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2017 tăng 49,29% so với tháng 2 năm 2018 và tăng 5,53% so...
03/23/2018 - 09:53
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2017 chỉ có 265/622 doanh nghiệp (chiếm 42,6% số DNNN)...