Bạn đang ở đây

Thông tin chung

09/23/2020 - 21:11
Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại...
09/22/2020 - 10:12
Sáng ngày 21/9/2020, tại khu công nghiệp phía Nam, Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tham gia...
09/21/2020 - 19:39
Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó...
09/15/2020 - 16:38
Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành...
09/09/2020 - 16:55
Hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 tạo cơ hội lớn cho xuất...
09/08/2020 - 14:20
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...
09/07/2020 - 07:45
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của năm học mới. Sáng ngày 05/9/2020 Lãnh đạo Sở Công...
09/04/2020 - 15:22
Sáng 4/9, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ...
08/28/2020 - 20:46
Ngày 28/8, tại huyện Trấn Yên, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh...
08/27/2020 - 14:06
Ngày 27/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền, kết nối và ký kết tham gia...
08/26/2020 - 18:14
Triển khai Quyết định số 1201/QĐ-TTg, ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch...
08/26/2020 - 18:02
Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 24 tháng 8 năm...