Bạn đang ở đây

Thông tin chung

04/02/2020 - 09:59
Yên Bái: Tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, chung tay góp sức cùng chính quyền các cấp phòng,...
04/02/2020 - 09:57
Yên Bái: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc đẩy...
04/01/2020 - 13:59
Thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19
03/31/2020 - 15:47
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 2225/BCT-TTTN ngày 27/3/2020 Về việc Kết nối...
03/24/2020 - 13:44
Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành...
03/23/2020 - 10:48
Xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ hàng...
03/17/2020 - 16:31
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp;Đã tác động đến hầu hết các...