Bạn đang ở đây

Thông tin chung

09/08/2020 - 14:20
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...
09/07/2020 - 07:45
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của năm học mới. Sáng ngày 05/9/2020 Lãnh đạo Sở Công...
09/04/2020 - 15:22
Sáng 4/9, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ...
08/28/2020 - 20:46
Ngày 28/8, tại huyện Trấn Yên, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh...
08/27/2020 - 14:06
Ngày 27/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền, kết nối và ký kết tham gia...
08/26/2020 - 18:14
Triển khai Quyết định số 1201/QĐ-TTg, ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch...
08/26/2020 - 18:02
Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 24 tháng 8 năm...
08/21/2020 - 10:24
Ngày 13/8/2020 Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 963/SCT-QLTM gửi Sở Công thương các tỉnh...
08/20/2020 - 17:43
Sáng 20/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp Bộ Công Thương, một số tập đoàn phân phối lớn và...
08/18/2020 - 16:53
Ngày 03/8/2020 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ...
08/17/2020 - 16:47
Do ảnh hưởng của dịch bệnh và các quy định về quản lý biên giới, quản lý thương mại biên giới của...
08/13/2020 - 20:09
YênBái - Hôm nay- 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ký Công văn hỏa tốc số 2384/UBND-VX yêu...