Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

09/20/2021 - 16:15
Ngày 18,19 tháng 9 vừa qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái – Sở Công Thương phối...
08/31/2021 - 15:17
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 880/TMĐT-TTPT ngày 25/8/2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh...
08/24/2021 - 13:26
Hoạt động xuất nhâọ khẩu trong những tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong bối...
08/24/2021 - 09:00
Căn cứ công văn số 5067/BCT-XNK ngày 20/8/2021 của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu hàng hóa qua...
08/20/2021 - 15:50
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thay đổi thời...
08/16/2021 - 09:04
Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 145/SPS-BNNVN ngày 12 tháng...
08/16/2021 - 08:44
Triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ...
08/03/2021 - 15:33
Thực hiện Công văn số 518/XNK-TLK ngày 23/7/2021 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc...
07/20/2021 - 14:12
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 2318/UBND-TC ngày 19 tháng...
07/13/2021 - 09:20
Ngày 09 tháng 7 năm 2021, Sở Công Thương nhận được văn bản số 897/SCT-TM ngày 06 tháng 7 năm 2021...
07/13/2021 - 09:14
Sở Công Thương nhận được văn bản số 1097/SCT-TMXNK ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh...
07/07/2021 - 09:09
Ngày 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã ký Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc ban hành Chương...