Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

11/12/2020 - 08:32
Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 9 tháng 11 hàng năm được xác...
10/26/2020 - 10:44
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây...
10/15/2020 - 14:30
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư...
10/15/2020 - 14:29
Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác; tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận...
10/09/2020 - 08:17
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với UBND xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải tổ chức...
10/09/2020 - 08:15
Ngày 08/10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc Luật Dân quân tự vệ (DQTV...
09/30/2020 - 08:20
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...
09/18/2020 - 08:31
Chị G.T.M, bản Xéo Mả Pán, nạn nhân mua bán người trở về, chia sẻ: "Mình có đứa em rủ đi làm...
09/07/2020 - 09:34
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 123/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật...
09/03/2020 - 09:23
Năm 2020 là năm thứ 3 triển khai Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã...
08/24/2020 - 09:11
Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.
08/24/2020 - 09:09
Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và chương trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và...