Bạn đang ở đây

Triển khai nhiệm vụ Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Play

PlaySeek00:00Current time00:00Toggle MuteVolumeToggle Fullscreen

 

Tiểu Ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Dự thảo kế hoạch công tác chi tiết nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ trước, trong và sau Đại hội. 

 

Theo đó, đối với công tác tuyên truyền sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nêu bật chủ đề, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, các ý kiến tham gia, đóng góp vào văn kiện Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội để tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp. 

 

Trong thời gian diễn ra Đại hội, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền đã được duyệt; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động và kết quả đại hội Đảng các cấp;  đưa tin Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; phản ánh, cập nhật hàng ngày các nội dung làm việc và diễn biến Đại hội. Sau Đại hội, xây dựng báo cáo nhanh kết quả Đại hội, họp báo, tổ chức đưa tin đậm nét về kết quả Đại hội; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội, phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội... 

 

Đối với công tác phục vụ Đại hội: xây dựng kế hoạch chi tiết, toàn diện về các hoạt động phục vụ Đại hội hoàn thành trước ngày 30/10/2019; tham mưu, đề xuất, lập tổng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội; làm tốt công tác trang trí khánh tiết, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu. 

 

Về công tác bảo vệ Đại hội, tập trung bảo vệ nhân sự nhiệm kỳ mới của đại hội Đảng các cấp; kịp thời phát hiện những trường hợp có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất, đạo đức để có biện pháp giải quyết; tăng cường bảo vệ thông tin, tài liệu theo quy định; tập trung giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân;  tập trung kiểm tra, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự bảo vệ an toàn tuyệt đối địa điểm diễn ra Đại hội, tài liệu, nơi ăn nghỉ và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng,Nhà nước, của các tỉnh bạn và đại biểu dự Đại hội...

 

 

Đồng chí Dương Văn Thống phát biểu kết luận tại buổi  làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đều nhất trí với các nội dung trong Dự thảo kế hoạch công tác của Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung như: gắn tuyên truyền Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm; công tác phục vụ cần có kế hoạch chi tiết hơn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phục vụ trong quá trình diễn ra Đại hội...

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: trên cơ sở kế thừa, tiếp thu, rút kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, toàn diện các hoạt động tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền và phân công tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/7/2019, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. 

 

Công tác tuyên truyền cần tập trung nhấn mạnh những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được của tỉnh và các địa phương trong tỉnh từ năm 2016 đến nay. Công tác phục vụ cần xây dựng chi tiết, toàn diện về các hoạt động phục vụ trước, trong và sau Đại hội, có sự chuẩn bị sớm để hạn chế những thiếu sót; hoàn thành việc tham mưu, đề xuất, lập dự toán chi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/10/2019. 

 

Công tác bảo vệ Đại hội cần xây dựng kế hoạch chi tiết, toàn diện về các hoạt động bảo vệ; tập trung bảo vệ nhân sự nhiệm kỳ mới của đại hội các cấp...

 

Tin liên quan