Bạn đang ở đây

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”

Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn.

Thực hiện Công văn số 2168/UBND-NLN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 2209/SCT-KTATMT ngày 21/9/2018 yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 như:

1. Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường tại nơi công cộng, đường phố, trục đường chính, trụ sở cơ quan.

2. Tổ chức chiến dịch tuyên truyền, giáo dục các cán bộ công nhân viên chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường như: Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon...; tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường; tuyên truyền; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, cống rãnh, nạo vét kênh mương, sông suối, ao hồ, hệ thống thoát nước...

3. Theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai tới các doanh nghiệp, nhà máy thuộc trách nhiệm quản lý của ngành thực hiện một số các công việc như:

- Thúc đẩy giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt kết hợp thu hồi năng lượng nhằm tiết kiệm tài nguyên, hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra.

- Kiểm soát, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường từ nguồn thải đến phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Tăng cường tái chế, tái sử dụng tro, xỉ hoặc các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác có khả năng làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Ngay sau khi nhận được văn bản số 2209/SCT-KTATMT ngày 21/9/2018 của Sở Công Thương các đơn vị đã tổ chức triển khai hưởng ứng với các nội dung như sau:

- Đã treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2018 để nhắc nhở mọi người tham gia;

- Tổ chức các buổi phổ biến các văn bản về bảo vê môi trường, tổ chức các buổi lao động, có nhiều cán bộ công nhân tham gia.

- Tổ chức lao động có nhiều người tham gia dọn vệ sinh môi trường tại nơi làm việc như: Quét dọn, thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước...

- Tổ chức trồng thêm cây xanh xung quanh trụ sở làm việc.

- Kết thúc chiến dịch các đơn vị đã tổng hợp và báo cáo công tác triển khai hưởng ứng theo quy định.

Kết quả sau đợt hưởng ứng các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương đã thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động để hưởng ứng góp phần vào thành tích chung trong đợt hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 của tỉnh./.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan