Bạn đang ở đây

Yên Bái: Tháng 2/2010 kim ngạch xuất khẩu tăng 2,8 lần sơ với cùng kỳ

Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 02/2009 ước đạt 60 ngàn USD, luỹ kế 02 tháng  ước đạt 142,2 ngàn USD, giảm 76,1% so với cùng kỳ. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc và thiết bị vật tư.
Nguồn: Sở Công Thương

Tin liên quan