Bạn đang ở đây

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2009

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo tắt đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Yên Bái 10 tháng năm 2009 của Sở Công Thương; ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; ý kiến tham gia của các ngành tham dự Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Cường – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kết luận như sau:
- Năm 2009 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã làm ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của cả nước, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2009 của cả nước đạt 46,3 tỷ USD, bằng 78,5% kế hoạch năm và giảm 13,8% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh chung đó kim ngạch xuất của tỉnh Yên Bái 10 tháng vẫn đạt mức 14,395 triệu USD, bằng 84,7% kế hoạch năm, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2008, với 12 mặt hàng chủ yếu. Tuy nhiên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch vẫn là nhóm hàng khai thác và chế biến khoáng sản.
- Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng của Yên Bái có mức tăng trưởng đạt so với mục tiêu kế hoạch đề ra và chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2009 là 17 triệu USD, (dự kiến sẽ đạt mức trên 17 triệu USD) nguyên nhân do kinh tế trong nước đã dần hồi phục, các giải pháp kích cầu của Chính phủ đã phát huy tác dụng trên thực tế và đặc biệt là tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 17/3/2009, ban hành một số chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2009, như: Hỗ trợ lãi vay ngân hàng thương mại, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm xuất khẩu trực tiếp, qua đó góp phần làm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển của các doanh nghiệp. Để hoàn thành kế hoạch năm 2009, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh, phát huy hết năng lực sản xuất, tập trung sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm. Tận dụng tốt các cơ hội đến từ chính sách kích cầu của Chính phủ và chính sách hỗ trợ của tỉnh để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, hợp lý hóa quy trình sản xuất kinh doanh, tiết kiệm nguyên - nhiên liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xuất nhập khẩu. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xuất khẩu năm 2009.
Công thương Yên Bái

Tin liên quan