Bạn đang ở đây

Chi nhánh Điện thành phố Yên Bái: Đổi mới trong kinh doanh điện năng

Được sự đầu tư của Điện lực Yên Bái, Chi nhánh đã triển khai ngay việc cải tạo, sửa chữa lưới điện, chống quá tải các khu vực dân cư. Đây là những nhiệm vụ có tính quyết định để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trong gần 4 năm, từ cuối năm 2005 đến năm 2008, Chi nhánh đã thực hiện hàng loạt công trình sửa chữa lớn, nhỏ với giá trị hơn 6,1 tỷ đồng bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản.
Mô hình quản lý trước đây đã kìm hãm hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian dài, quyền làm chủ tập thể của người lao động không được phát huy. Việc trả lương, thưởng theo kiểu “cào bằng” không khuyến khích được người lao động, không gắn trách nhiệm của họ với việc trả lương. Được lãnh đạo Điện lực đồng ý, Chi nhánh mạnh dạn “xé rào” thử nghiệm một cách quản lý mới, như kiểu “khoán 10” trong nông nghiệp nhưng không “khoán trắng” mà vẫn có sự giám sát, kiểm tra của tổ và Chi nhánh để tránh tình trạng “cát cứ” trên địa bàn quản lý dễ xảy ra tiêu cực.
Hàng tháng, từng người và nhóm báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân, của nhóm cho tổ chức Chi nhánh, trong đó đặc biệt chú ý đến tổn thất điện năng, việc tăng giảm sản lượng điện thương phẩm bất thường của từng trạm biến áp (TBA), từng khách hàng, giá bán bình quân, dư nợ tiền điện, suất sự cố và tình trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp... đều được phản ánh kịp thời để tìm nguyên nhân và có biện pháp giải quyết; mạnh dạn luân chuyển các vị trí làm việc, bố trí công nhân làm việc đúng vị trí và năng lực, sở trường của từng người; củng cố lại tổ chức Đảng ở Chi nhánh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, kiện toàn lại Chi ủy, đánh giá phân loại đảng viên, phân công đảng viên ở từng vị trí công tác.
Công tác kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm của Chi nhánh bằng việc tăng cường xiết chặt quản lý từ khâu ghi chỉ số công tơ, đến định kỳ kiểm tra, thay công tơ, thu tiền điện, áp giá đúng mục đích đối với các khách hàng mua điện. Để việc kiểm tra giám sát điện năng có hiệu quả Chi nhánh đã thành lập tổ kiểm tra giám sát (KTGS) điện năng trước khi Công ty ra đời mô hình KTGS. Lực lượng này được coi như “cảnh sát điện lực” bao gồm những người có kinh nghiệm và năng lực, hoạt động của tổ KTGS tập trung vào công tác kiểm tra số hộ sử dụng điện, áp dụng giá kinh doanh, sản xuất, triển khai việc kiểm tra toàn bộ 25.000 khách hàng dùng điện, trong đó có gần 4.000 khách hàng đăng ký một hộ dùng điện nhưng có 2 đến 3 hộ dùng theo.
Hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát đã mang lại hiệu quả lớn; bước đầu lập lại trật tự trong sử dụng điện; tình trạng một hộ đăng ký 2, 3 hộ không đúng quy định để hưởng giá ưu đãi đã được chấm dứt; những trường hợp ăn cắp điện dưới mọi hình thức đều bị phát hiện nhờ công tác KTGS, công tác áp giá bán điện cũng đi vào nề nếp, không bỏ sót hoặc áp giá không đúng đối tượng sử dụng.
Công tác thu ngân cũng được Chi nhánh bố trí lại cho phù hợp với thực tế với việc thành lập một tổ thu tiền điện riêng và thu cước viễn thông. Hàng tháng, các thu ngân viên thu tại quầy tại các phường, xã những trường hợp hóa đơn tồn đọng được thông báo cho các tổ, nhóm quản lý để thông báo cắt điện đòi nợ, nhờ đó tình trạng dư nợ tiền điện đã chấm dứt.
Việc phát triển khách hàng mới, Chi nhánh thành lập một tổ riêng, tổ này ngoài nhiệm vụ lắp đặt công tơ mới, thay công tơ định kỳ còn xử lý những trường hợp cháy khét, hạn chế mức thấp nhất dùng điện khoán. Việc quản lý kìm kẹp chì và viên chì niêm phong được giao cho người quản lý riêng, không còn tình trạng hòm và công tơ không có chì. Quản lý ở một đầu mối nên quản lý được khách hàng và sản lượng điện không bị thất thoát.
Tháng 12-2008, thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính, điều chuyển 6 xã của huyện Trấn Yên về thành phố, địa bàn phục vụ, số lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh nhưng biên chế không tăng, đồng thời phải thực hiện công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của 6 xã, với nỗ lực, tập trung cao độ lực lượng tiếp nhận nên đến hết tháng 5/2009 Chi nhánh đã hoàn tất việc tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp giai đoạn I với 12 TBA phân phối, 36,85km đường dây hạ áp và ký hợp đồng mới 3.100 khách hàng.
Hiệu quả của mô hình tổ chức sản xuất mới trong kinh doanh điện năng ở Chi nhánh Điện thành phố Yên Bái sau 4 năm triển khai cho kết quả khả quan. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức giao khoán. Nếu như tỷ lệ tổn thất năm 2005 là 7,85% thì năm 2008 giảm xuống còn 7,5%, giảm 0,35%. Giá bán bình quân năm 2005 là 769,50đồng/kwh, thì năm 2008 đã tăng lên 863,69đồng/kwh và 6 tháng đầu năm 2009 tăng 947,33đồng/kwh, tỷ lệ tăng trưởng năm 2005 so với năm 2008 tăng 92,19đồng/kwh, dư nợ tiền điện không còn.
Năm 2005, sản lượng điện thương phẩm mới đạt 42.887.000kwh thì đến hết năm 2008 đã tăng lên 53.496.000kwh. Kinh doanh viễn thông của Chi nhánh cũng đạt kết quả cao, tỷ lệ thu cước đạt 95%, số khách hàng rời mạng ở mức cho phép. Hoạt động của Chi nhánh đã đi vào ổn định, nề nếp, xây dựng đời sống văn hóa và tác phong làm việc công nghiệp, các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên đã khơi dậy được tiềm năng và thế mạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội luôn được duy trì đã góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên được nâng cao. 4 năm liền chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp đồng bộ cùng vào cuộc của công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Ban nữ công, Đoàn thanh niên đã tạo nên động lực hoạt động có hiệu quả thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Liên tục từ năm 2006, năm nào Chi nhánh cũng được UBND tỉnh Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương tặng bằng khen. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của đơn vị.
Theo YBĐT

Tin liên quan