Bạn đang ở đây

Văn Yên đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

25/11/2021 09:38:50

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Văn Yên đã chỉ đạo các thành viên triển khai công tác PBGDPL với nhiều nội dung, hình thức phù hợp.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, huyện Văn Yên tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

Năm 2021, các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã tổ chức tuyên truyền, triển khai có hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các cuộc thi: Thanh niên với pháp luật, cải cách hành chính, tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng... 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Dân tộc tổ chức 2 cuộc tuyên truyền pháp luật tại xã Mỏ Vàng và Nà Hẩu; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 4 xã: Đông An, An Bình, Tân Hợp, Ngòi A, thu hút 258 lượt người tham gia; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho 172 hòa giải viên trên địa bàn huyện. 

Cùng với đó, công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù đã được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện đã thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền PBGDPL như: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động biểu diễn văn nghệ quần chúng, treo pa nô, áp phích, đăng tin, bài, phóng sự. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thực hiện Luật Ngân sách, pháp luật về đất đai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện thực hiện tuyên truyền PBGDPL thông qua công tác hòa giải, đối thoại với nhân dân, các phiên tòa xét xử lưu động. 

Trong 9 tháng năm 2021, huyện Văn Yên đã tổ chức 905 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp và lồng ghép, thu hút trên 49.300 lượt người tham gia; phổ biến, tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh xã hơn 1.650 lượt. 

Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: Bộ Luật Hình sự; Bộ Luật Dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Công an nhân dân; Luật Hộ tịch; Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở... 

Phòng Tư pháp huyện đã biên soạn 1.500 cuốn tài liệu gửi các xã và Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của huyện các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản quy định thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác PBGDPL. 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Hội đồng PBGDPL huyện đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021.

Tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

Cùng với đó, khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 2 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; xây dựng đội ngũ làm công tác PBGDPL đảm bảo về chất lượng và số lượng; tăng cường tổ chức các cuộc tuyên truyền PBGDPL trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan