Bạn đang ở đây

Tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

15/08/2022 13:54:14

Ngày 12/8/2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1786/CAT-ANCTNB về việc phổ biến video tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nội dung chi tiết theo link đính kèm.

Đường link: http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/nhung-dieu-can-biet-ve-cong-tac-b...

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan