Bạn đang ở đây

Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/08/2022 08:53:26

UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/6/2022 tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với mục đích xây dựng đội ngũ hòa giải viên lao động đáp ứng yêu cầu mới về giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại địa phương theo Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; Giải quyết tranh chấp lao động trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm công bằng, khách quan, hài hòa, đúng quy định. Nội dung chi tiết theo file đính kèm

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan