Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021 của Sở Công Thương

07/04/2021 09:08:20

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021 ( chỉ số B1), cụ thể như sau: có file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan