Bạn đang ở đây

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

26/10/2022 10:55:39

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, ngày 07/7/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2338/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”. Cuộc thi được tổ chức trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý.

Nội dung thi về các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Cách thức dự thi được hướng dẫn chi tiết tại khoản 3 mục II Thể lệ Cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng:

01 giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải

02 giải Nhì: 3.000.000 đồng /giải

03 giải Ba: 2.000.000 đồng /giải

04 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng /giải

Sở Công Thương thông tin đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh để biết và đăng ký tham gia Cuộc thi./.

(Thể lệ cuộc thi đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan