Bạn đang ở đây

Hiệu quả từ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”

09/12/2022 08:36:56

Cuộc thi đã thu hút trên 15.000 người tham gia, với trên 24.000 lượt thi đến từ 52 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố.

Các cuộc thi trực tuyến của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham gia.

Thực hiện Kế hoạch số 165 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh (từ 15/9 - 15/10/2022) trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp theo đường link https://sotuphap.yenbai.gov.vn, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 89 và số 91 về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi, về việc thành lập Ban Giám khảo và ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến số 946.

Để triển khai sâu rộng Cuộc thi, Ban Tổ chức đã ban hành văn bản số 960 về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” gửi tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố đề nghị phối hợp hưởng ứng cuộc thi. 

Đồng thời, đăng tải các văn bản liên quan đến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và hàng tuần thông báo số người tham gia cuộc thi để gửi tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố; qua đó, nhằm đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đã giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp xây dựng bộ câu hỏi - đáp án cuộc thi và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trước khi phê duyệt sử dụng cho cuộc thi. 

Đặc biệt, Ban Tổ chức còn phối hợp với Viễn thông Yên Bái xây dựng, vận hành Website cuộc thi tại địa chỉ https://sotuphap.yenbai.gov.vn. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi đã theo dõi, giải đáp kịp thời những vướng mắc của người dự thi. 

Đồng thời, tổng hợp, cập nhật thông tin, số lượng người tham dự 1 tuần/lần báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi và thông tin đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố để tiếp tục vận động các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng cuộc thi. 

Sau khi kết thúc Cuộc thi, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi đã khẩn trương trích xuất dữ liệu, rà soát các thông tin có liên quan đến người dự thi đảm bảo phù hợp với quy định của Thể lệ cuộc thi. Đồng thời, phối hợp với một số đơn vị liên quan liên hệ với người đạt giải để xác minh tính xác thực thông tin của người dự thi, lập danh sách các cá nhân đạt giải theo quy định. 

Kết quả, sau 1 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi đã thu hút trên 15.000 người tham gia, với trên 24.000 lượt thi đến từ 52 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố. Trong đó, đơn vị có số lượng người dự thi đông nhất là huyện Yên Bình 2.457 người, Lục Yên 1.808 người, thành phố Yên Bái 1.527 người, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 477 người, Sở Giáo dục và Đào tạo 280 người. 

Số trả lời đúng 20 câu hỏi trắc nghiệm là 472 người, số trả lời đúng từ 17 - 19 câu trắc nghiệm là 4.134 người. Kết quả này cho thấy sự quan tâm tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố và nhân dân đối với Cuộc thi; đặc biệt là thể hiện tinh thần chủ động học tập, tự giác tìm hiểu pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và các nội dung liên quan đến Cuộc thi nói riêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Qua đó, 16 cá nhân có kết quả dự thi cao nhất đã được trao thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 10 giải Khuyết khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho 1 địa phương và 1 đơn vị triển khai cuộc thi hiệu quả, có nhiều người dự thi và đạt giải.

Được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, song cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 đã góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân cùng tự giác tham gia học tập và tìm hiểu pháp luật. Thông qua việc sử dụng các thiết bị di động thông minh vừa góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện chuyển đổi số vừa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan