Bạn đang ở đây

Kế hoạch thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Công Thương giai đoạn 2022 - 2025

17/11/2022 17:35:16

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.
(kèm theo Kế hoạch số 2625/KH-SCT và phụ lục nội dung thực hiện)
                                               Nguồn: Văn Phòng Sở


Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan