Bạn đang ở đây

Yên Bái nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

21/04/2023 13:58:12

Để từng bước đáp ứng việc thực hiện các dịch vụ công (DVC) trực tuyến, tỉnh Yên Bái đã nâng cấp hệ thống cổng DVC trên cả 3 cấp, góp phần cải thiện Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái hiện có 120 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của Sở trên Cổng Dịch vụ công (DVC) tỉnh đạt 99%. 

Bà Trương Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Sở phấn đấu năm 2023, 100% TTHC có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp hướng hình thức DVC trực tuyến toàn tỉnh và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Trong đó 80% TTHC được tích hợp với Cổng DVC quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; tối thiểu 68% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC tỉnh”. 

Cổng DVC Sở Công Thương là một trong những đơn vị tiếp nhận nhiều hồ sơ TTHC nhất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PVHCC) tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay lại có rất ít người dân đến giao dịch bởi hầu hết các TTHC đều được thực hiện trên môi trường trực tuyến. Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày, cán bộ Sở Công Thương chỉ tiếp nhận và giải quyết được khoảng 20 hồ sơ thì nay mỗi ngày có thể giải quyết tới 100 hồ sơ, tăng gấp 5 lần so với trước. 

Các DVC do Sở Công thương thực hiện hầu hết là đăng ký hoạt động khuyến mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, thương mại… nên việc giải quyết các TTHC nhanh gọn, thuận lợi đã mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. 

Anh Nguyễn Xuân Cảnh - Quản lý Siêu thị điện máy MediaMart, thành phố Yên Bái cho biết: "Trước đây mỗi lần siêu thị mở đợt khuyến mại chúng tôi phải đến Trung tâm PVHCC tỉnh để đăng ký nhưng hiện nay chỉ việc ngồi ở nhà đăng ký và được giải quyết rất nhanh, gọn. Tôi thấy giải quyết các TTHC bằng hình thức trực tuyến này rất thuận lợi, không mất thời gian mà hiệu quả công việc cao”. 

Để nâng tỷ lệ giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, lựa chọn các TTHC mà người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không phức tạp để triển khai thực hiện. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh mức độ các DVC; ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC của tỉnh và Cổng DVC quốc gia. Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích sử dụng DVC trực tuyến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận bằng nhiều hình thức, giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin và sử dụng dịch vụ. 

Đến ngày 15/03/2023, trên Hệ thống thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp 227 DVC trực tuyến toàn trình, 488 DVC trực tuyến một phần. Trong quý I/2023, tổng số hồ sơ TTHC nộp trực tuyến là 24.338 hồ sơ, chiếm 35,61% tổng số hồ sơ (cấp tỉnh 6.318 hồ sơ, cấp huyện 10.053 hồ sơ, cấp xã 7.967 hồ sơ). 

Tại Trung tâm PVHCC tỉnh, bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã, cán bộ, công chức đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý 100% hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn. 

Để tạo ra sự thay đổi về nhận thức, thay đổi thói quen của người dân khi thực hiện nộp hồ sơ TTHC, Trung tâm PVHCC tỉnh đã lựa chọn 21 DVC trực tuyến toàn trình để thực hiện thí điểm mô hình: "Không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các DVC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVC tỉnh Yên Bái”. 

 

Ông Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết: "Trung tâm tiếp tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng DVC thông qua ứng dụng ví điện tử và dịch vụ Mobile money; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt qua các nền tảng mobil money cũng như app ngân hàng; triển khai thanh toán biên lai điện tử trong thanh toán phí, lệ phí khi giải quyết TTHC. Trong quý I/2023 đã có trên 90 TTHC giao dịch thanh toán trực tuyến và trên 4.140 hồ sơ thanh toán trực tuyến”.

Để từng bước đáp ứng việc thực hiện các DVC trực tuyến, tỉnh Yên Bái đã nâng cấp hệ thống cổng DVC của tỉnh trên cả 3 cấp nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà; tích hợp các DVC đủ điều kiện lên DVC trực tuyến toàn trình và cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và thanh toán trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối thành công với cơ sở dữ liệu về dân cư và một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. 

Đây chính là điều kiện quan trọng để từng bước triển khai thêm các DVC trực tuyến và nâng cao chất lượng công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan