Bạn đang ở đây

Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2023

24/02/2023 08:03:23

 Ngày 23/2, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2023 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND tỉnh và trực tuyến tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ đã trình bày tổng quan công tác kiểm soát TTHC và đổi mới việc thực hiện TTHC; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ; nghe giới thiệu bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật, bổ sung những quy định mới cải cách TTHC và kiểm soát TTHC, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Tin liên quan