Tin giá cả thị trường

Tin quốc tế

04/07/2022
Đông Nam Á chiếm khoảng 40% xuất khẩu gạo quốc tế nhưng khu vực này cũng là một thị trường tiêu thụ gạo đáng kể. ...